11 st planterade träd

11 st

2970 st användare

2970 st

Köpvillkor

Studenterna drivs av Hall of Sweden som är ett varumärke under Fristil AB (556937-3441) med säte i Halmstad. För din och vår trygghet följer vi Konsumentköplagen och Distans- och hemförsäljningslagen. Har du en fråga du inte hittar svaret på, är du välkommen att kontakta oss.

Frakt & Leveranstid

 • Orderhantering: 1-3 arbetsdagar efter avslutad kampanj. Tryck och frakttid: 5-7 arbetsdagar.
 • Fri frakt till ansvarig person i föreningen.
 • Leveranstiden räknas i arbetsdagar och inkluderar inte helger eller helgdagar.
 • Vi reserverar oss för längre leveranstid vid hög belastning eller händelser utanför vår påverkan.
 • Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från alla ersättningskrav gällande leveransförseningar.

 

Priser & betalning

 • Alla priser är inklusive moms.
 • Särskilda avgifter tillkommer för outlösta paket, se nedan
 • Priset som anges i webbutiken den dag beställningen görs gäller. Vi reserverar oss för felaktiga prisangivelser.
 • Vi accepterar faktura, Swish, kortbetalning, direktbetalning via bank och delbetalning.
 • Betalning sker genom vår samarbetspartner Billmate AB, ett dotterbolag till det privatägda finansbolaget Invoice Finance AB. Moderbolaget Invoice Finance bedriver finansiella tjänster åt företag inom fakturabelåning, fakturaköp och inkassohantering.

Ångerrätt, byten och reklamation

Ångerrätt och byten har avtalats bort från Distans- och hemförsäljningslagen då produkterna är specialtillverkade efter föreningens unika design.

Avbokning av beställning kan göras om det görs via mail innan kampanjen är avslutad.

Retur gäller endast skador eller felproduktion.

Vid reklamationer tillämpas konsumentköplagen på www.konsumentverket.se.

Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten och ska meddelas inom 7 dagar efter att varan mottagits för att anses vara skälig om inte annat visas. Önskar du reklamera senare än 7 dagar ligger bevisbördan på dig att visa att felet är ursprungligt.

Reklamationsrätten omfattar exempelvis inte fel som beror på vanvård, normalt slitage, onormalt bruk (handhavandefel), olyckshändelse eller liknande förhållande. Vi reserverar oss för eventuella fel i färgåtergivning, produktutseende och texter.

Tillvägagångssätt vid reklamation

 • Kontakta oss här med film eller bilder på varan du önskar reklamera. Därefter skickar vi en fraktsedel du kan använda för returen.
 • Glöm inte att uppge ditt ordernummer för snabbare hantering.
 • För att en reklamation skall godkännas MÅSTE varan först returneras till oss för bedömning.

Efter godkänd reklamation följer vi nedanstående

 1. Avhjälpande, där vi rättar till felet.
 2. Omleverans, där du får en ny likvärdig vara.
 3. Prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.

Transportskada

Synlig transportskada
Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall du i samband med utlämningen göra följande:

 • Reklamera skadan skriftligen på utlämningsstället. Utan denna notering utgår ingen ersättning.
 • Kontakta oss här samma dag med kopia på reklamationen.

 

Dold transportskada
Vid transportskada som ej är direkt synlig (dold) skall du i samband med upptäckten, dock senast 2 dagar efter mottagandet göra följande:

 • Reklamera och dokumentera skadan med bilder eller film på produkt, emballage och följesedel via kontaktformulär här. Utan dokumentation utgår ingen ersättning.
 • Vid ersättning av skadat gods utgår ersättning endast för varuvärdet, inte för fraktkostnader. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto eller swish.

Outlösta paket

Paket som går tillbaka till oss outlöst behandlas INTE som en retur. De flesta paket förvaras hos ditt ombud i 14 dagar. Paket som inte hämtas ut i tid returneras till oss och förvaras oöppnat tills du hör av dig, dock max 30 dagar, därefter tillfaller varan oss.

För outlösta paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift. För närvarande motsvarar denna kostnad 425 kr (inkl. moms).

Force majeure

Händelser som ligger utanför vår kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, faller under Force Majeure, vilket innebär att vi befrias från förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. 

Twist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Övrigt

 • Vi förbehåller oss rätten till justering av information som exempelvis priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
 • Vi reserverar oss för eventuella fel i färgåtergivning, produktutseende och texter.
 • Vid eventuellt felaktigt lagersaldo, slutförsäljning till uppgivet pris eller produkt som utgått, har vi rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.